Esther Dijkhof
mondhygiënist
De eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak wordt, m.b.v een medische vragenlijst en een mondonderzoek, de conditie van uw tandvlees in kaart gebracht. M.b.v. de medische vragenlijst kan ik de mogelijke risico's van een behandeling vaststellen en eventuele voorzorgsmaatregelen nemen.

Uw vragen en eventuele klachten in de mond worden doorgenomen, en aan de hand van de conditie van het tandvlees beoordeel ik uw mondgezondheid en bespreek ik samen met u de behandelingsmogelijkheden.

Wat mee te nemen op de eerste afspraak?
- Eventuele verwijzing van tandarts / orthodontist.
  Sinds 2006 is de mondhygiënist overigens vrij toegankelijk
  en is verwijzing niet meer noodzakelijk.


- Medische vragenlijst.
  Ik verzoek u deze lijst bij de eerste afspraak ingevuld en ondertekend
  mee te nemen. Mocht u niet in het bezit zijn van een printer dan
  stuur ik u de vragenlijst op.
  Vragenlijst downloaden >


- Bijsluiter van eventueel door u gebruikte medicijnen.

- (Elektrische) tandenborstel.